top of page
Black Background

About

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon
kisspng-imdb-logo-television-film-imdb-5

Letia Solomon

Director | Writer | Producer 

bottom of page